İMZA KAMPANYASI

Rock N' Roll Türkçe Okunuş


Onırın sekdarıl narıl wonhe on momi pogınhe
Ore ancın ne horiga da hiyoborin dıthe

Onırın nal borille da çeçyodulle

Millin stress da nallyoborille


Orenmane mom com pulyogo hanınde
Sahadun ne ildomidıl ta occonde

Era mobsıl sengak dain icılle

Onırın nan kınyang ta noh go noraborille


İce çincca şicagiya dwinol cunbitesso
Çemyon davun şingyongsıcido malgu hampke çumıl çoba


Miçyoba çigım butto dens
Nunçi davin pocimalgo i sunganıl çılginıngoya

Nuga morahedo norıl bomyo uggo modu iggo çumıl çoba

Şinnage çigım çorom dens

Onıl nomu çemidcana

Daşi modul sunganicana

Kamçovaddon norıl sumo iddon norıl

Kevoculgoya nawa hepi dens


Everybody put your hands in the air

Clap your hands modu clap clap clap

Orınson tılgo venson tılgo yoppe saramdılga clap clap clap

Oh my god polso şigani irokke cinanne kıgoddo nan mullanne uh

Onıl nomuna çeminnınde çogım aşüinde

Eyi nan morıgedda çogımman do nolle


İce çincca şicagiya denol cunbitesso
Çemyon davun şingyoksıcimalgu hampge çumıl çoba


Miçyoba çigım butto dens
Nunçi davin bocimalgo i sunganıl çılginıngoya

Nuga morahedo norıl bomyo uggo modu iggo çumıl çoba

Şinnage çigım çorom dens

Onıl nomu çemidcana

Daşi modul sunganicana

Kamçovaddon norıl sumo iddon norıl

Kevoculgoya nawa hepi dens


Hey hey hey I wanna scream now
Clap clap clap (clap your hands now)

Hey hey hey I wanna scream now

Ridıme momıl matgyoba on momıl şiroba tıgobge


To taşi i ımage dens
Modın irın icoboryo ridıme nol matginıngoya

İnsangsıcimalgo cipuricimalgo modu iggo çumıl çoba

Usımyo nore hamyo dens

Gumıl gudıt hındıroba

Gınşim gokcong donçyoborigo 

Umçirici malgo cunukdılci malgo çal deltenikka


Miçyoba çigım butto dens
Nunçi tavin bocimalgo

İ sunganıl çılginıngoya

Nuga morahedo norıl bomyo uggo modu iggo çumıl çoba

Şinnage çigım çorom dens

Onıl nomu çemiccana

Daşi modul sunganicana

Gamçovaddon norıl sumoiddon norıl
Gevolcukoya gevolcukoya nava hepi dens


 Hazırlayan: @sanggojaeji

0 yorum:

Yorum Gönder