İMZA KAMPANYASI

[25.02.2014] Jungshin'in Twitter Soru&Cevap Etkinliği


@Ma_Pyeong: Etkin döneminizin ardından genellikle dinlenir misin?
@MentalShin: Ben… fotoğraf çekerim ve.. sık sık eve giderim~~ ama dinlendiğim zaman .. çok fazla değil kekeke

@Ma_Pyeong: Do you mainly rest after the activity period?
@MentalShin: I… take photos and.. often go home~~ but when I rest .. nothing much ㅋㅋㅋ

"@Ma_Pyeong: @MentalShin 활동기간 끝나고 쉴때 주로하는것 있나요? #CNBLUE #CantStop"
저는사진찍으러도 가고..집에도 자주가고~~
근데 쉴때가..별로없네요ㅋㅋㅋ

*****

@haeun12389: Oppa, lenslerin kirli mi?? Şu anda benimkileri temizliyorum..
@MentalShin: Oppa’nın görüşü iyi

@haeun12389: Oppa, are your lenses dirty?? I’m cleaning mine right now..
@MentalShin: Oppa’s eyesight is good

"@haeun12389: @MentalShin 오빠 렌즈껴요?? 저지금세척하고있는데.. #CNBLUE #CantStop"
오빠님 시력좋으삼

*****

@cnblue0721: Oppa, bu tarz şeyler (soru/cevap) yapmaya devam edecek misin?ㅠㅠ
@MentalShin: Daha çok yapmak istiyorum~~ İstiyor musunuz?

@cnblue0721: Oppa, are you going to do these kinds of things a lot? ㅠㅠ
@MentalShin: I want to do a lot~~ Do you want it?

"@cnblue0721: @MentalShin 오빠이번에팬싸나이런거많이해요ㅠㅠ?"
많이하구싶어~~원해?

*****

@cnblue9814: Oppa, ben de cevap istiyorum ㅠㅠ Ama alamayacağım, değil mi? Değil mi? ㅠㅠㅠㅠㅠ #CantStop Ben de, ben de halsizim bana cevap ver böylece daha da güçleneceğim #씨엔블루
@MentalShin: Neden cevap alamayasın, neden, cevaplayacağım!!


@cnblue9814: Oppa, I want to get a reply too ㅠㅠ But I wont, right? Right? ㅠㅠㅠㅠㅠ #CantStop Me too, me too, reply to the weak me so I can gain strength #씨엔블루
@MentalShin: Why would you not get a reply, why, I will (reply)!!

"@cnblue9814: @MentalShin 오빠 나도 답장 받고싶어요ㅠㅠ 근데 못받겟죠ㅠ?그쵸ㅠㅠㅠㅠㅠ? #CantStop 나도나도답장힘없는나에게힘을주히옵서서ㅠ #씨엔블루"
못받아왜 할껴!!

*****

@shsue1028: Oppa, programlarından yorulduğunda, bunun üstesinden nasıl geliyorsun?
@MentalShin: Oppa’nın güçlü bir düşünce tarzı var.

@shsue1028: Oppa, when you’re tired from your schedules, how do you digest it all?
@MentalShin: Oppa has a strong mentality.

"@shsue1028: @MentalShin 오빠 피곤할때 스케줄어떻게 소화해요? #CantStop #씨엔블루"
오빠님은 정신력이 강하시니까요.

*****

@w_ssinvly: Oppa,  bugünlerde #CNBLUE’nun yüzü olduğunu biliyor musun? ㅋㅋㅋ Etraftaki herkes şöyle (diyor), Lee Jungshin çok yakışıklı, yakışıklı biri ve dahası. ♥♥
@MentalShin: İyi ki bu twitter var.

@w_ssinvly: Oppa, do you know that these days you are the visual of #CNBLUE? ㅋㅋㅋ Everyone around is like, Lee Jungshin is handsome, he is handsome over and over. ♥♥
@MentalShin: Glad this is Twitter.

"@w_ssinvly: @MentalShin 오빠요즘 #CNBLUE 비주얼인거알아요?ㅋㅋㅋ주변분들이 전부 이정신잘생겼다잘생겼다 입이닳도록 앓고계세요ㅋㅋ♥♥ #CantStop"
반갑다 이런트위터

*****

@cnboice_71: Oppa, seni gerçekten çok seviyorum.
@MentalShin: Evet, Seoyoung-ah. Aigoo, benim kardeşim Seoyoung.
(Ç/N: @cnboice_71’in ismi Twitter profilinde Jung Seoyoung olarak yazıyor)

@cnboice_71: Oppa, I really like you a lot.
@MentalShin: Yes, Seoyoung-ah. Aigoo, my dongsaeng Seoyoung.
(Translator’s note: @cnboice_71’s name on her Twitter profile is Jung Seoyoung)

"@cnboice_71: @MentalShin 오빠 제가 진짜 많이 좋아해요"
그래 서영아 아이구 내동생서영이

*****

@bgp_twojong: Oppa.. Bana bir kez cevap ver.. ㅠㅠ
@MentalShin: Hmm. Jonghyun hyung’un fotoğrafı olduğu halde. Ben çok kibarım.

@bgp_twojong: Oppa.. Please reply to me once too.. ㅠㅠ
@MentalShin: Hmph. Yet you have Jonghyun hyung’s photo. I’m too nice.

"@bgp_twojong: @MentalShin 오빠.. 저도한번만해주세요ㅠㅠ.. #CantStop #씨엔블루"
그러면서 종현이형사진이라니
내가 착해서 한다

*****

@shsue1028: Oppa, bu günlerde farklı bir band dinliyorum: eşim. kekekekeke
Jungshin: kekekeke Ah, iki ön dişim telefona çarptım. ㅠㅠOppa’nın ön dişlerini ne kadar sevdiğini biliyorsun,  değil mi?

@shsue1028: Oppa, these days, Im listening to a different band: my husband. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Jungshin: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ah, I hit my two front teeth on my handphone. ㅠㅠ You know oppa loves his front teeth, right?

"@shsue1028: @MentalShin 오빠 요즘 다른 밴드하신다매요 마이허즈밴드요ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 드립이에요 소금처럼 짜지겠어요☞☜☞☜☞☜
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
핸드폰에 이빨부딪혔어 내앞니ㅠㅠ
알지 오빠앞니 소중한거?

*****

@miniel01: Jungshin-ah, Ben Japon bir hayranım ve senden 3 yaş büyüğüm.. ㅠㅠAbla hayran olur mu? ㅠㅠ
@MentalShin: Ne diyorsun.. Tabii ki, Onur duymalıyım, değil mi? Onur duydum.

@miniel01: Jungshin-ah, Im a Japanese fan, and 3 years older than you.. ㅠㅠ Is a noona fan OK? ㅠㅠ
@MentalShin: What are you saying.. Of course, I should be honoured, right? I’m honoured.

"@miniel01: @MentalShin 정신아 일본 팬인데 정신이보다 3
이나 많아..ㅠㅠ 누나가 팬이라도 괜찮아?ㅠㅠ”
왜그런말씀을..당연히 전영광이죠
영광은굴비구요

*****

@silverster0328: Jungshin oppa, çok kibar olduğun için, lütfen bana da cevap ver, yalvarırım ㅠㅠ  Bugün tüm gün oppa’nın cevaplarını bekledim. Çok yoruldum kekekeke
@MentalShin: kekekeke Yoruldun kekeke
Daha iyi uyursun~~^^ İyi geceler.

@silverster0328: Jungshin oppa, since youre so nice, please reply/mention me, I beg you ㅠㅠ All day today I have been waiting for oppas reply/mention. Now Im exhausted ㅋㅋㅋㅋ
@MentalShin: ㅋㅋㅋㅋㅋ Exhausted ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
You better sleep~~^^ Goodnight.

"@silverster0328: @MentalShin 정신오빠 점이라도 좋으니까
답멘 부탁드려요ㅠㅠ 오늘 하루종일 오빠 답멘 기다리고 있어요 이제
소재고갈ㅋㅋㅋㅋ”
ㅋㅋㅋㅋㅋ소재고갈ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
언능자~~^^ 굿나잇

*****

@SPAM_0207: Spam mesajları seviyor musun….
@MentalShin: Bana spam mesajları sevip sevmediğimi mi soruyorsun?
Spam mesajlar benimle birlikte yaşıyor.
Odamdaki başka bir üye gibi…?

@SPAM_0207: Do you like spam….
@MentalShin: You’re asking me if I like spam?
Spam lives together with me
Kind of like another member in the dorm…?

"@SPAM_0207: @MentalShin 스팸 좋아하나여…."
스팸좋아하냐구 물어보신건가요
스팸은 저와 인생을 함께 하고있는
숙소의 또다른멤버랄까…?

*****

@burningKSK: Bu tweet işini ayda bir kez yapmak zorundasın gibi hissediyorum!! kekeke Keşke sık sık yapsan!!
@MentalShin : Biliyorum. Sanırım sık sık yapacağım ~~
Bu şekilde hayranlarımızla konuşmayı gerçekten seviyorum

@burningKSK: I feel that you should do this tweet thing once a month!! ㅋㅋㅋ I wish youd do it often!!
@MentalShin: I know. I guess I’ll do it often~~
I really like talking to our fans like this.

"@burningKSK: @MentalShin 한달치 트윗 몰아서 기분ㅋㅋㅋ
이런거 자주 했음 좋겠어요!! #CantStop #씨엔블루”
그러게요 자주할까봐요~~
우리팬들이랑 이렇게 얘기하는게 너무좋네용

*****

@rhdwn0730: Jungshin oppa. Cevaplarını boynum düşene kadar bekledim. Ne yapayım? Lütfen (bunun) sorumluğunu al kekekeke
@MentalShin: Gel. Cheongdamdong 111’de sana bakacağım.

@rhdwn0730: Jungshin oppa. Ive been waiting for your reply/mention until my neck fell off. What to do? Please take responsibility ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
@MentalShin: Come, I’ll cover you with Cheongdamdong 111.

"@rhdwn0730: @MentalShin 정신오빠 답멘기다리다가 목빠졋어
어떻해요 책임지세요ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ#CNBLUE #CantStop
청담동111 오렴 껴줄께

*****

@MOONHWA1007_2: Oppa’nın cevap vereceğinden ümidi kestim. Sanırım cevap almak için başka birisine gideceğim.
@MentalShin: Hayır vazgeçme. Oppan burada.

@MOONHWA1007_2: I’ve given up on oppa’s reply/mention. I guess I’ll go to someone else for a reply/mention.
@MentalShin: No, don’t give up. Oppa’s here.

"@MOONHWA1007_2: @MentalShin 답멘은 포기하고 오빠가 다른사
람한테 답멘쓰는 거나 볼까봐요 #CNBLUE #CantStop
아니 포기하지마 오빠왔다.

*****

@Bellslusi: Son bir cevap? Türkiye? Ben Türkiye'den (yazıyorum)!! Oppa!! Lütfen cevap ver! Oppa, neredesin? Türkiye’ye geliyor musun?
@MentalShin: Türkiye’yi görmek istiyorum~~~
Bir gün, iyi ve sağlıklı olduğumda.. Geleceğim.

@Bellslusi: Answer at least one? Turkey? I come from Turkey!! Oppa!! Please reply! Oppa, where are you? Are you coming to Turkey?
@MentalShin: I want to see Turkey~~~
One day, when I’m fine and healthy.. I’ll go

"@Bellslusi: @MentalShin 적어도 하나의 대답은? 터키?나는
키에서 왔어요!!오빠!!회신 주시기 바랍니다!오빠, 어디? 터키에
? #CNBLUE #CantStop«
터키가보고싶어요~~~
건강하게 잘있어요 언젠간..갑니다

*****

@kiwi207: Bu gece saat kaçta uyuyacaksın??  Gecenin ilerleyen saatlerindeyse, espresso içmem gerekecek ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Eğer Jungshin uyumazsa, o zaman ben de uyuyamam, değil mi??
@MentalShin: Bu bittikten sonra hemen uyuyacağım~~

@kiwi207: What time are you sleeping tonight?? If its wee hours of the night, Im going to have to drink espresso ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ If Jungshin isnt sleeping, then I #CantStop, right??
@MentalShin: I’ll go in now after this ends~~

"@kiwi207: @MentalShin 오늘밤 몇시에 잘거니?? 샐예정이면
가서 에스프레소 드링킹 하고 올게 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 정신이가 안자면
#CantStop 이잖니?? #CNBLUE
이제 합주끝나구 들어왔어요~~

*****

@jhw9595: Oppa, aramızda 4 yıl ve 10 günlük bir fark var.  4 yıl içinde evlilik uyumu göremiyorum >.<
@MentalShin: Üzgünüm, oppa evlilik uyumunu gözden geçirecek.

@jhw9595: Oppa, we have a 4 years and 10 days difference. Can’t see the marital harmony in 4 years.<
@MentalShin: Sorry, oppa will look into the marital harmony.

"@jhw9595: @MentalShin #CNBLUE #CantStop 오빠 저랑 4
10일차이에요 4년차이는 궁합도안본다는데.<
미안 오빠는 궁합봐.

*****

@jm001194: CNBLUE’yu yayında gördüm, ve şarkılarınızın üzerine çok şey kattım~~~ kekekeke
@MentalShin:Aslında, Jimin-i… Teşekkürler
Gelecekte de bizim şarkılarımızın üzerine katmaya devam et.~~^^

@jm001194: I see CNBLUE on broadcasts, and I put your songs on a lot~~~ ㅋㅋㅋㅋㅋ
@MentalShin: Indeed, Jimin-i… Thank you
Put on our songs a lot in the future too~~^^

"@jm001194: @MentalShin 제가 방송부여서 맨날 씨엔블루 노래 완전 많이 틀고 있어요~~~ㅋㅋㅋㅋㅋ
#CNBLUE #CantStop”
역시 지민이… 고마워
앞으로도 많이많이 틀어줘~~^^

*****

@lanmo41: Jungshin oppa, acele et ve Çine gel. Bizi görmeye geleceksin, değil mi? Seni özledim~~~
@MentalShin: Ben de Çin’deki hayranlarımızı özledim~~^^
Çok yakında, birden bire geleceğim.

@lanmo41: Jungshin oppa, hurry and come to China. You’re going to see us, right? I miss you~~~
@MentalShin: I also miss our fans in China~~^^
Will go soon, out of nowhere

"@lanmo41: @MentalShin 정신오빠 얼른 중국에 와서 우리를 만나줄 거예요?보고싶다~~~#CNBLUE #CantStop"
저도 중국팬들 보고싶어요~~^^
갑니다 불쑥

*****

@digcn: Hmph, tsk, ppyong!!! Sadece sana oppa diyen kardeş hayranlarına cevap veriyorsun..ㅜㅠ Uwaa, yaşlı olmak çok üzücü…ㅜㅠ #CNBLUE #CantStop
@MentalShin: kekekekekeke Heol. Niye böyle düşünüyorsun~ (herkesi) Eşit bir şekilde cevaplıyorum kekeke Hayır….!!

@digcn: Hmph, tsk, ppyong!!! You only reply/mention your dongsaeng fans that call you oppa..ㅜㅠ Uwaa, it is sad being old…ㅜㅠ #CNBLUE #CantStop
@MentalShin: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Heol. Why do you think like that~ I was responding fairly though ㅋㅋㅋ Ang~~daeyo!!

"@digcn: @MentalShin 흥칫뽕!!!오빠라 부르는 동생팬들한테만 답멘해주공..ㅜㅠ엉엉 늙은 것도 서러운데…ㅜㅠ #CNBLUE #CantStop"
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ헐
왜그렇게 생각해요~ 골고루보고있었는데

ㅋㅋㅋ앙~~대여~!!

*Not: Fotoğraf temsilidir.

*Bu yazının tüm hakları turkishboice.com'a aittir. Siteden yazı çıkarmak veya alıntı yapmak yasaktır.*

Kaynak/Source:cnbrunei-1, cnbrunei-2

Çeviri: mcnbl @TurkishBoice

0 yorum:

Yorum Gönder